Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για ΚΤΕΟ
http://www.yme.gr/?tid=787

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
http://www.yme.gr/

Διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνου και φαξ των Περιφερειακών Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών σε ολόκληρη τη χώρα
http://www.yme.gr/index.php?tid=549

Περιφέρεια Αττικής
http://www.patt.gov.gr/main/

Πληροφορίες ΔΟΥ
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/Info_DOY.html

Επίσημα Κέντρα Απόσυρσης Οχημάτων
http://www.edoe.gr/CarCollectorCenters.aspx?id=0202

Καταστάσεις συμβεβλημένων ιατρών για εξετάσεις υποψήφιων οδηγών
http://www.patt.gov.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=3020&Itemid=232&lang=el

Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων
http://www.seaa.gr/el

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html

Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
http://www.aglc.gr/index.php

Εθνικό τυπογραφείο
http://www.et.gr/

Έντυπα Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
http://www.patt.gov.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=2646&Itemid=189&lang=el

Αναζήτηση αποφάσεων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων
https://diavgeia.gov.gr/

Μηχανή αναζήτησης για όλα τα ανοικτά δεδομένα της Ελλάδος 
https://yperdiavgeia.gr

Χρονομισθώσεις επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων 
http://www.limitless.gr/default.asp?pid=3