Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για ΚΤΕΟ
https://bit.ly/2OTBpgz

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
http://www.yme.gr/

Διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνου και φαξ των Περιφερειακών Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών σε ολόκληρη τη χώρα
http://www.yme.gr/odigos-politi/dieythynseis-kai-tilefona-ton-ypiresion-metaforon-ton-pe?tid=290

Περιφέρεια Αττικής
http://www.patt.gov.gr/site/

Πληροφορίες ΔΟΥ
https://www.aade.gr/eyretirio-horikis-armodiotitas-ton-doy

Επίσημα Κέντρα Απόσυρσης Οχημάτων
http://www.edoe.gr/CarCollectorCenters.aspx?id=0202

Καταστάσεις συμβεβλημένων ιατρών για εξετάσεις υποψήφιων οδηγών
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3020&Itemid=232

Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων
http://www.seaa.gr

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
http://www.aglc.gr/index.php

Εθνικό τυπογραφείο
http://www.et.gr/

Έντυπα Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
https://www.pattikis.gr/citizen/

Αναζήτηση αποφάσεων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων
https://diavgeia.gov.gr/

Μηχανή αναζήτησης για όλα τα ανοικτά δεδομένα της Ελλάδος 
https://yperdiavgeia.gr

Χρονομισθώσεις επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων 
http://www.limitless.gr/default.asp?pid=3