Πρέπει να περάσετε Κ.Τ.Ε.Ο το αυτοκίνητο σας και δεν έχετε το χρόνο λόγω της εργασίας σας; Αναλαμβάνουμε να παραλάβουμε το αυτοκίνητο από το σπίτι σας, να το περάσουμε από τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο) και να το επιστρέψουμε στη πόρτα σας απαλλάσσοντας σας από κάθε άγχος και ταλαιπωρία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας
  • Προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου (εάν υπάρχει)
  • Εξουσιοδότηση (το παρόν έντυπο 15)

Επιπλέον απαιτούνται

  • Πλήρες και ισχύον φαρμακείο
  • Ισχύοντα Πυροσβεστήρα
  • Τρίγωνο

Απαραίτητο: το όχημα να πληροί τους όρους ασφαλούς κυκλοφορίας και γενικά όλες τις προϋποθέσεις για επιτυχή τεχνικό έλεγχο

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 6 ΜΗΝΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 60 ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 60 ΗΜΕΡΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 40 9 56 73 105 56 73 105 16 40
ΦΟΡΤΗΓΑ < 3,5 ΤΟΝ 52 11 73 94 137 73 94 137 20 52

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Α' ΤΟΜΕΑΣ ( Ν. ΣΜΥΡΝΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Π.ΦΑΛΗΡΟ- ΜΟΣΧΑΤΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ-ΒΥΡΩΝΑΣ): 50 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ

Β΄ΤΟΜΕΑΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ): 55 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 

Σημ: Ο Α' και Β΄ τομέας εξυπηρετούνται άμεσα από εμάς, πληρωμή με την ολοκλήρωση της υπόθεσης