Αγοράσατε καινούριο Μηχάνημα Έργου και θέλετε να το ταξινομήσετε;

Θέλετε να μεταβιβάσετε το παλιό σας Μηχάνημα Έργου;

Αναλαμβάνουμε για εσάς όλη τη διεκπεραίωση του φακέλου στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας,την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας,την πλήρη φωτογράφιση του και ότι άλλου απαιτείται για την ταξινόμηση ή μεταβίβαση του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες εδώ.